I for­bin­del­se med COVID-19 udbrud­det her­hjem­me har Fol­ke­tin­get ved­ta­get en ræk­ke hjæl­pe­pak­ker til erhvervs­li­vet. Se hvil­ke hjæl­pe­pak­ker, der kan være aktu­el­le for dig og dit firma.