20 82 12 03 hhrevision@hhrevi.dk

Disse regnskabsprogrammer understøtter vi

Hos HH Revi­sion behø­ver du ikke skif­te regn­skabspro­gram, for at få digi­ta­li­se­ret dit bog­hol­de­ri. Det gør du hel­ler ikke, selv om vi skal kla­re bog­fø­rin­gen på tra­di­tio­nel vis. Se her, hvil­ke regn­skabspro­gram­mer vi under­støt­ter. Fle­re pro­gram­mer kom­mer løben­de til.

Regnskabsprogrammer til digital bogføring

Hos HH Revi­sion er vi gla­dest for at arbej­de med digi­tal bog­fø­ring med e•conomic. Men vi kan også opsæt­te digi­tal bog­fø­ring med:

  • Dinero
  • Uni­con­ta
  • Micro­soft Dyna­mi­cs NAV Small Business

Regnskabsprogrammer til manuel bogføring

Til manu­el bog­fø­ring på tra­di­tio­nel vis kan vi arbej­de med de fle­ste regn­skabspro­gram­mer på mar­ke­det. Vi er dog gla­dest for at arbej­de med:

  • DANLET
  • e•conomic
  • Dinero
  • Bil­lys
  • Kom­pas
  • Sum­masum­marum

Vi kan også sag­tens arbej­de med Micro­soft Dyna­mi­cs AX eller NAV og fle­re andre bogføringsprogrammer.

Slut med at regnskabet skal spænde ben for firmaets udvikling?